– Kommunen gjorde alt riktig

– Jeg velger å forholde meg til virkelighetens verden. Da er det slik at det var avgjørende behov for de innleide helikoptrene, sier fylkesmann Svein Alsaker.