Rådyr kreftmedisin gir minimal effekt

Etter sterkt press måtte Helse Bergen gi et dyrt medikament til kreftpasienter. Så langt har det hatt liten effekt. 85 prosent av pasientene får kun bivirkninger.