• DOBBELTROLLE: Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt seier organisasjonar som gjev høyringsuttaler skal gjere det klart om dei representerer andre enn seg sjølv. ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN

Jusprofessor kritisk til Miljøvernforbundet

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt meiner det kan vere grunn til å vurdere om Miljøvernforbundet er truverdig nok til å vere høyringsinstans i miljøsaker.