Frossen julestek i barnevognen

En ung mor ble for en tid tilbake tatt med hele julemiddagen i barnevognen.