Andersland blir barnevernsdirektør

Geir Kjell Andersland er tilsatt i den ny-opprettede stillingen som regional barnevernsdirektør.