Kobler kulturminner og næring

I bybudsjettet er byantikvaren lovet to millioner kroner over fire år til et verdiskapingsprogram for Sandviken.