Bygger gravferdskapell for alle

Gravkapellene på Møllendal kirkegård skal bygges om til seremonier for døde mennesker av alle livssyn.