Truet med kjøkkenkniv på Kvarteret

27-åringen truet først med en jernstang. Da denne ble tatt fra han trakk han opp en stor kjøkkenkniv.