- Skadet på vei ut av flyet

Klinikksjef August Bakke sier at pasientene på Haukeland har fått brannskadene på vei ut av flyet.