Tømrerlærlinger fra Tyskland

I tre uker har 12 elever og to lærere fra Hessen bodd og arbeidet i Kollevåg på Askøy. Mange av dem har aldri sett sjøen før.