Odda skal skape verdier

Industristedet Odda, Pilegrimsleden og Norsk Tradisjonsfisk, som omfatter flere bedrifter, er tre av syv nye prosjekter i Riksantikvarens verdiskapningsprogram.