Smygjeger etter småkryp

Med nye G.O. Sars sitt superekkolodd får Svein Sundby oppfylt sin store draum: Å krysse havet på jakt etter småkryp på tre-fire millimeter.