Nekta å betala på ferja

Frustrasjonen over forseinkingane i ferjesambandet Sunde - Ranavik - Skjersholmane førte i dag til at trafikantar nekta å betala.