Sosialhjelpen i Årstad i fare

Sosialhjelpsmottakere i Årstad bydel blir rammet av streik hvis ikke Fellesorganisasjonen blir enige med Kommunenes Sentralforbund innen midnatt onsdag.