Isn´t it? Yes, it is... Friele!

Ordfører og kaffekonge Herman Friele skal stå for åpningen av Bergen Bislett Games, som bærer navnet til konkurrenten hans - Evergood Bergen Bislett Games.