Kaos i Arna

Flere lastebiler og en tankbil sperrer Arnanipatunnelen og skaper fullstendig trafikkaos i området.