Sier ja til ungdomsgaranti

AUF i Hordaland har enstemmig vedtatt å gå inn for at ungdomsgarantien, som sikrer arbeid og utdanning til alle under 25 år, skal gjeninnføres.