Mekanisk feil bak dødsulukka

Ein mekanisk feil i ei dør er sannsynleg årsak til dødsulukka om bord i Kristin-plattforma på Aker Stord.