Kan få økologisenter i Sogn

Sogn jord- og hagebruksskule i Aurland kan bli eit nasjonalt senter for økologisk verdiskaping. I staden for å vera konstant nedleggingstruga.