60 arbeidplasser forsvinner fra Fjell

Marine Harvest legger ned primær- og videreforedlingsanleggene Møvik i Fjell kommune. Det betyr at 60 arbeidsplasser går tapt.