Fryktar nedlegging av Lærdal sjukehus

Folk i Sogn og Fjordane er urolege over framtida for sjukehusa i fylket.