Overser tilflyttar-pleie

Sentraliseringa heldt fram i Hordaland og Sogn og Fjordane også i 2002. Forflyttinga av folk frå bygdene til byane og tettstadane held fram.