Holder høring om gebyrsaken

Den endelige avgjørelsen i gebyrsaken trekker ut i tid. En omfattende høring skal gjennomføres før det bestemmes om abonnentene skal få penger tilbake.