Gode råd til utbrente

Ein tredjedel av alle norske arbeidstakarar blir før eller seinare utbrent, eller kjem i faresona for å bli utbrent, seier professor Atle Roness.