- Bedre enn tidligere

Visepolitimester Geir Gudmundsen stiller seg undrende til kritikken fra fagforening. Etter hans mening er bemanningen bedre i år enn tidligere påsker.