Rekordlåg strykprosent på jusstudiet

Mange færre jusstudentar stryk til eksamen etter innføringa av Kvalitetsreforma. Blant dei 321 førsteårs jusstudentane ved UiB var det berre 13 stryk på tre eksamenar.