Få knivepisoder i døren

Ikke alle merker den økende bruken av kniver.