Presser på for Snøhetta

Flere politikere fra Vestlandet legger nå press på regjeringen for å få gjennomført Snøhettas skolebygg.