Byggkonsulent tar ikke ansvar

Morten Nytun i Byggprosjekt AS var innleid av Jansens Rederi AS for å bistå med utviklingen av eiendommen.