• HØYERE ENN NORDNES: Slik ønsker Neumann Eiendom at Nøstegaten skal fortone seg sett fra sjøen. TEGNING: ARKITEKTKONTORET ABO AS

Himmelragende på Nøstet

Er det plass til et 59 meter høyt tårnhus på Nøstet? Kjør debatt, mener byrådet.