Vil ha Bergen ut av KS

Det politiske manifestet til Kommunenes Sentralforbund om blant annet nei til konkurranseutsetting og sammenslåing av kommuner har fått Frps Gunnar Bakke til å se rødt.