Blir prestisjesenter på middelalderen

Hvordan foregikk kristningen av Norden? Hva skjedde under middelalderens medierevolusjon? I fem år skal Middelaldersenteret ved Universitetet i Bergen (UiB) forske på slike spørsmål.