Ulikt vedlikehold av parkene <p/>Fullt vedlikehold: <p/>Ikke forringes på kort sikt:<p/>Nedprioritert:<p/>Tilbake til naturen:

Grønn etat i Bergen kommune har gradert parker og anlegg i fire kategorier. Her er deler av listen: