Blodsuger sprer smitte

Norge plages av flått, og flere enn før blir alvorlig syke etter å ha blitt bitt. Fylkeslegen i Sogn og Fjordane ber folk være oppmerksomme.