Innbruddsraid på Årstad

Fire biler i St. Olavs vei fikk uvedkommende gjester i løpet av natten.