Slo konen fordi hun var for sein

Mannen ble rasende fordi konen var for sent. Inne på Bystasjonen dro han til henne, med skrekkslagne kunder som vitne.