Prestar lei av forfalne hus

Tapetet raknar, takplatene ramlar og muggsoppen veks. Ti av prestebustadene i Fana har så dårleg standard at prestane har varsla Arbeidstilsynet.