Fylkesmannen griper ikke inn

Fylkesmann Svein Alsaker vil ikke gripe inn overfor Øygarden kommune, som på grunn av likviditetsproblem har vedtatt å ta opp et kassakredittlån på 10 millioner kroner.