Vil gjere Hydro rik

Dei ber ikkje om subsidiar. Dei ber om å få tene endå meir pengar til Hydro. Dette var den klare meldinga frå ei samla fagrørsle i Høyanger, som i går presenterte sine tal på kva Hydro kan rekne med ved ei modernisering.