Unge får minst i Stord - eldre får minst i Fjell

Ap-styrte Fjell kommune bruker under halvparten av landsgjennomsnittet på pleie og omsorg pr. innbygger. Sp-styrte Eidfjord bruker på sin side seks ganger så mye på barnehager som landsgjennomsnittet.