Mens smitten herjet Metodisthjemmet, sto koronaklinikken til kommunen tom

«De er i kne i mangel på kvalifisert og stabilt personell», skrev kommunen i sin interne logg. Opposisjonen vil vite hvorfor ledige kommuneansatte ikke ble flyttet over.

Publisert Publisert

Koronaklinikken på Helsehuset hadde ikke pasienter i påsken. 15. april var det én pasient inne. Foto: Ørjan Deisz

 • Anders Haga
 • Eystein Røssum
iconDenne artikkelen er 84 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt livesenter for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til livesenteret

Mens koronasmitten raste gjennom Metodisthjemmet og begynte å ta livet av beboere i et skremmende tempo, kjempet sykehjemsledelsen en febrilsk kamp for å få tak i nok ansatte til å stanse utbruddet.

Helse Bergen ble ikke bedt om å bidra. Og kommunens koronaklinikk på Legevakten hadde ingen pasienter, samtidig som antallet smittede eksploderte på sykehjemmet.

Leder for helseutvalget, Hilde Onarheim (H), påpeker at det var masse kompetent personale i Bergen kommune.

– Spesielt med tanke på koronaklinikken som hadde så få pasienter. Kunne ikke vi gått inn i Metodisthjemmet med kompetent personell derfra?

Smitteutbruddet på Metodisthjemmet Bergen krevde 18 liv. Foto: Bjørn Erik Larsen

Tema i intern logg

Nye dokumenter fra kommunen som BT har fått innsyn i, viser at ledelsen i etat for sykehjem var sterkt bekymret, og at de vurderte nettopp en slik løsning som Onarheim peker på.

Dokumentene skriver seg fra en intern kommunal logg ført av sykehjemsetatens ledelse.

Søndag 12. april, 1. påskedag, skrev etatsdirektør Anita W. Johansen:

«Jeg ser at corona-klinikken på Helsehuset ikke har pasienter. Dersom det varer ved, og vi får større utbrudd på kommunale sykehjem bør det vurderes om de ansatte på Helsehuset kan bistå.»

To dager senere, 14. april, meldte Bergens Tidende at de 55 ansatte ved koronaklinikken har hatt seks pasienter så langt. Etatsdirektør Brita Øygard uttaler at hvis det skulle oppstå en kritisk situasjon et annet sted, vil personell selvsagt bli omdisponert.

Samme dag sto følgende i den kommunale internloggen:

«Bør se på muligheten for å flytte ansatte fra kommunal til privat virksomhet igjen, jmf at corona-klinikken for eksempel kunne ha jobbet på Metodisthjemmet i påsken. “Hospitert”?»

Og:

«Kan de også bistå private sykehjem med opplæring? Eventuelt gå inn og vurdere behov for ytterligere tiltak på Metodisthjemmet?»

Etatsdirektør Anita W. Johansen i Bergen kommune håpet å kunne flytte kommunalt ansatte. Foto: Ørjan Deisz

Var avvisende i e-post

Påskeaften, lørdag 11. april, altså tre dager tidligere, hadde etatsdirektør Johansen gitt sykehjemmet beskjed om at det ikke var mulig å beordre kommunalt ansatte til å jobbe på et privat sykehjem. Det hadde HR-avdelingen slått fast i en juridisk vurdering.

Johansen nevnte ikke at HR-avdelingen samtidig hadde sagt at det gikk an å spørre kommunalt ansatte om de var villige til å trå til på frivillig basis.

En slik forespørsel ble heller aldri sendt ut. Etatsdirektør Johansen har forklart dette med at sykehjemmet selv sa de hadde fått tak i nok vikarer.

Diskuterte klinikken

Ifølge etatsdirektøren hørte de heller ikke noe mer fra sykehjemmet angående bemanning gjennom påsken.

Men loggen som BT har fått innsyn i, viser at bemanningsspørsmålet ble diskutert inngående i kommunen disse dagene.

Den viser også at i alle fall etatsdirektør Johansen håpet at Metodisthjemmet kunne gis mer bemanningshjelp fra kommunen – til tross for HR-avdelingens negative konklusjoner.

– De er i kne

Onsdag 15. april var påsken over. Fem beboere var nå døde, ytterligere 14 var smittet og et stort antall ansatte i karantene eller syke. Bemanningssituasjonen ved sykehjemmet var kritisk.

Kommunens etatsdirektør Anita W. Johansen la ikke fingrene imellom i loggen:

«Jeg snakket med enhetsleder Karianne på Metodisthjemmet. De er i kne i mangel på kvalifisert og stabilt personell (...). Jeg håper derfor at vi kan få til en «hospitering» av ansatte fra corona-klinikken til Metodisthjemmet, og jeg tenker det haster å få dette avklart.»

Hun hadde ikke gitt opp håpet om å få noen av kommunens folk over.

«Jeg er klar over at det er utfordrende å flytte personell mellom kommunal og privat virksomhet, men det er også utfordrende å ha enheter med full bemanning og få pasienter, og en annen enhet som har det motsatte problemet. Håper vi kan finne en løsning», står det.

Hilde Onarheim (H) tror kommunen kunne fått dispensasjon til å hjelpe Metodisthjemmet med ansatte. Foto: Rune Sævig (arkiv)

– Kunne fått dispensasjon

Fylkesmannen i Vestland gjennomførte tilsyn ved sykehjemmet i etterkant av utbruddet. De konkluderte med at sykehjemmet drev forsvarlig, og viste blant annet til at koronautbruddet hadde medført mange nye og ukjente utfordringer.

Høyre-politiker Onarheim er overrasket over at kommunen ikke oppfordret egne ansatte til å trå til.

– Vi skal ikke være altfor negative i vår kritikk av håndteringen av denne saken. Men jeg tror nok at både styrer og styreleder ved Metodisthjemmet innerst inne kunne tenkt seg å få mer hjelp.

Onarheim er tydelig på at alle som er på et privat, ideelt sykehjem skal ha de samme rettighetene som beboerne på et kommunalt hjem.

– Alle, enten de er barn, unge eller gamle, er Bergen kommunes innbyggere. At de ikke kunne beordre ansatte til å jobbe der er jeg også usikker på. Jeg vil tro man kunne fått en dispensasjon i en slik situasjon, men de kunne uansett oppfordret.

Nestleder i helseutvalget, Diane Berbain (SV), stiller seg undrende til at man ikke kunne flytte ressurser over til sykehjemmet for å sikre en forsvarlig bemanning i det som var en ekstraordinær situasjon. Hun spør om dette ble tatt opp med de ansattes organisasjoner.

– Når et privat-ideelt sykehjem gir uttrykk for en desperat situasjon, må kommunen gjøre alt som er i sin makt for å få hjulpet innenfor lovens rammer, og man kan bruke trepartssamarbeid til det.

Flyttet pasienter

I loggen fra 15. april er etatsdirektør Johansen i kommunen skeptisk til det som var alternativet: Å flytte dårlige beboere til andre sykehjem.

« ... dette er uheldig og vil øke sannsynligheten for delir og øke risikoen for dødsfall knyttet til covid-19», skrev hun.

De neste to dagene var det likevel nettopp dette som ble gjort. 12 koronapasienter ble flyttet ut av sykehjemmet til koronaklinikken og koronavdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.

Totalt 24 beboere ble smittet av koronaviruset på Metodisthjemmet. 18 av dem er nå døde.

Fra Etat for sykehjems koronalogg. Foto: Bergen kommunen

Styreleder Atle Halvorsen etterlyste mer hjelp fra helsemyndighetene. Foto: Alice Bratshaug

Publisert

Koronaviruset

 1. Onsdag vart kveldsfyll erstatta med tåredrypande auge og sviande nasar i Nygårdsparken

 2. Regjeringen strammer inn: Dette er de nye reglene

 3. Mulig smitte ved Betanien sykehjem

 4. UiB dropper arrangementer på kvelden resten av fadderuken

 5. Barcelona-spiller testet positivt på korona­viruset

 6. Smittet student gikk på fadderarrangementer før prøvesvaret kom

Les mer om dette temaet

 1. Fylkeslegen mener sykehjem der 16 døde drev forsvarlig

 2. – Denne pandemien kunne rammet hvem som helst. Denne gangen ble det oss.

 3. Sykehjemssjefen vasket uniformer i kjelleren om nettene. Ansatt sov på feltseng på jobb.

 4. Ville utsette oppussing av Metodisthjemmet

BT anbefaler

– Eg trur vi er heldige om vi får halde fram til helga

Studentar fryktar dei ikkje får fullføre fadderveka.

LES SAKEN
 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Sykehjem
 4. Bergen kommune
 5. Bemanning