Varsler høy luftforurensning i Bergen

– Om situasjonen blir ille nok, vil byrådet kunne innføre beredskapstakst i bomringen, sier beredskapssjefen i Bergen kommune, Ivar Lunde.

Publisert:

Det er varslet dårlig luftkvalitet fra torsdag. Ronald E. Hole

Fra torsdag er det fare for perioder med høy luftforurensning i trafikkerte strøk i Bergen, ifølge kommunens nettsider.

Det er meldt lite vind, oppholdsvær og mulighet for inversjon frem til lørdag.

Ved høy luftforurensning anbefaler kommunen personer med astma- og allergiplager å holde seg unna utsatte områder som Danmarks plass, bussterminalen i Loddefjord og ved Lagunen i Rådal.

Iverksetter tiltak

– Varsel om perioder med høy luftforurensning gjør at vi ber Statens vegvesen og Bergen havn om å iverksette tiltak. Vi er i gang med dette i dag, sier beredskapssjefen.

Han overvåker luftkvaliteten daglig.

– Vi følger situasjonen nøye og benytter tilgjengelig fagekspertise for å bistå i vurderingene, sier Lunde.

Kommunen kan femdoble taksten i bomringen.

– Om situasjonen blir ille nok, vil byrådet kunne innføre beredskapstakst i bomringen, sier Lunde.

Skipene på landstrøm

Bergen havn iverksatte tiltak i helgen etter varsel fra kommunen, ifølge beredskapsleder i Bergen havn, Svein Erik Malkenes.

Han har full oversikt over hvilke skip som er på vei inn og ut av havnen til enhver tid.

– Vi har løpende kommunikasjon med fartøyene på vei inn og oppfordrer skipene til ikke å gjennomføre operasjoner som krever energi, sier Malkenes.

LANDSTRØM: Halvparten av skipene som ligger i Bergen havn bruker landstrøm. Her lå Hurtigruten på landstrøm i fjor. Bård Bøe (arkiv)

I tillegg sørger havnen for at alle skip som kan, ligger på landstrøm i havnen.

Onsdag ligger 14 skip i Bergen havn.

– Fire av disse er på landstrøm, sier han.

– I tillegg er ni lastefartøy på vei ut, og ingen nye legger til de neste to dagene, fortsetter han.

Dersom situasjonen forverrer seg, kan det bli aktuelt å flytte enkelte skip for å unngå forurensning.

– Vi har vurdert det slik at dette ikke er nødvendig ennå, men vi skal vurdere situasjonen på ny etter at vi har fått det nye varselet, sier Malkenes.

Vasker veiene

Byggeleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Håvard Ødegård, sier at veiene blir vasket ekstra nøye denne uken.

– Vi har ukentlig rengjøring av veiene hele året, men på vinteren har vi ekstra høytrykksspyling av veier, rekkverk og tunnelvegger for å få vasket bort støv, sier Ødegård.

Det er særlig i Michael Krohns gate, Ibsens gate og Fjøsangerveien at veiene får en ekstra vask.

VASKER: Statens vegvesen forsøker å hindre veistøv fra å virvle opp. Eirik Brekke (arkiv)

Vegvesenet vurderer effekten av spylingen.

– Om det blir nødvendig, legger vi ut magnesiumklorid på veiene som et nødtiltak. Dette tørker ikke like fort som vanlig veisalt, og holder veien fuktig uten å fryse. Det hindrer veistøv fra å virvle opp, sier han.

Flere tiltak på lager

Kommunen anbefaler også å begrense vedfyring på dager med fare for høy luftforurensning. Tidligere år viste en rapport fra Nansensentere at flere tusen husstander er rammet av forurensning fra vedfyring.

Beredskapssjef Lunde i Bergen kommune understreker at det enn så lenge ikke er en situasjon med flere dager med permanent dårlig luft. Blir dette varslet, iverksetter kommunen enda flere tiltak.

– Hvis dette skjer, så vil man kalle inn beredskapsrådet for luftkvalitet i kommunen som består av Hordaland fylkeskommune, Bergen havn, politiet, Statens vegvesen og flere kommunale enheter.

I tillegg til å øke takstene i bomringen, er gratis kollektivtilbud et tiltak som kan bli iverksatt, ifølge Lunde.

– Vi mottar daglige værvarsel fra Meteorologisk institutt. Da får vi også en vurdering av hvordan været som varsles kan påvirke luftkvaliteten, sier han.

Publisert: