Nytt cruiseskip skal 19 ganger innom Bergen. Tidenes høyeste besøk når 700.000 inntar byen.

Her er skipet som alene sørger for at Bergen setter ny cruiserekord i 2020.

Publisert:

NY I BERGEN: MS «Iona» har en kapasitet på 5200 passasjerer og besøker Bergen 19 ganger i 2020. Det betyr at skipet alene bringer tett oppunder 100.000 cruiseturister til Bergen. Foto: P&O Cruises

Bystyret gjorde i 2018 vedtak om maksimalt tre skip og 8000 cruiseturister daglig i Bergen. Når cruisebesøkene for neste år er booket inn, viser det seg at byen får flere besøkende enn noen gang. Hele 700.000 cruiseturister kommer til Bergen i 2020. Det er 100.000 flere enn i 2019.

Havneloven virker ikke

Et av verdens største cruiseskip, MS «Iona», er i disse dager under bygging ved Meyer Werft i Papenburg i Tyskland. Skipet, som har en prislapp på nærmere ni milliarder norske kroner, får en kapasitet på 5200 passasjerer og et mannskap på rundt 2000 når det settes i drift i mai 2020. MS «Iona» bidrar alene med nærmere 100.000 besøkende under sine 19 besøk i Bergen Havn.

Bystyret i Bergen hadde forhåpninger til at en revidert havne- og farvannslov som ble vedtatt i Stortinget 4. juni 2019 skulle hjelpe lokale myndigheter med å regulere cruisetrafikken. Slik er det ikke blitt.

Kan ikke avvise skip

Leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål, representerer over 1200 virksomheter innen kultur og reiseliv. I et brev til Samferdselsdepartementet ba hun om en tolkning av loven etter at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjennom sommeren ga uttrykk for at en ny og strengere havnelov vil gi større muligheter for lokal regulering av cruisemottak.

Svaret som seniorrådgiver Anne Katrine Flornes i Samferdselsdepartementet også formidler til BT er som følger:

Havne- og farvannsloven gir store muligheter for at en lokalt kan tilpasse sitt havnetilbud til ønsket virksomhet, men det er ikke tilstrekkelig å begrunne avvisning av skip med at antallet passasjerer som kommer til havn vil føre til for stor belastning for byen generelt.

HAVNEDIREKTØR: – Vi skulle gjerne hatt et bedre lovgrunnlag å støtte oss på for å regulere cruisetrafikken til Bergen på en bedre måte, sier havnedirektør Johnny Breivik. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Havnen prisgitt rederiene

Havnedirektør Johnny Breivik i Bergen havn bekrefter at mottaksplikten i den reviderte havneloven ikke gir adgang til å nekte cruiseskip havneplass.

– Utfordringene med mottaksplikten er der fortsatt. Vi skulle gjerne hatt et bedre lovgrunnlag å støtte oss på. I mangel av dette har vi gått i dialog med rederiene for å skape en felles forståelse av utfordringene i Bergen, og hvordan vi best kan løse disse sammen, sier Breivik.

– Hvordan er det mulig å styre etter et tak på tre cruiseskip og 8000 cruisebesøkende daglig når mottaksplikten sier noe annet?

– Vi er prisgitt rederiene og de lokale agentene for å oppnå dette. For å unngå å komme i konflikt med havneloven, nekter vi ikke skipene, men bekrefter kun anløp innenfor taket bystyret har satt. Dette betyr at risikoen for høyere belegg er der fortsatt.

MOTTAKSPLIKT: – Bergen Havn kan ikke nekte skip anløp, men vi løser taket på tre skip daglig og 8000 passasjerer ved å snakke med rederiene, sier havnedirektør Johnny Breivik. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

– Kan ikke planlegge forurensning

Av den reviderte havne- og farvannsloven går det frem at mottaksplikten ikke gjelder dersom mottak av fartøyet kan innebære en risiko for miljøet eller for sikkerheten.

– Det betyr at dere kan nekte skip å legge til havn dersom det begrunnes med luftforurensning?

– Problemet er at vi ikke kan planlegge for luftforurensning. Det er grenseverdiene den aktuelle dagen som kan gi grunnlag for å nekte skip havneplass.

Havnens dilemma

Havnedirektøren sier at det representerer et dilemma når større og nyere skip med den mest miljøvennlige teknologien utfordrer taket man har satt for antall cruisepassasjerer i byen.

– Vi må bruke 2020 til å evaluere om vi kan ta imot større skip som eksempelvis MS «Iona». Dilemmaet er at antall passasjerer blir et problem samtidig som skipet rent teknologisk og miljømessig har kvaliteter vi ønsker å se mer av, sier Breivik.

Han ser frem til at havnen kan ta i bruk landstrømanlegg fra mai 2020.

– Vi har laget en oversikt som viser at en tredjedel av skipene som besøker Bergen kommende sesong er i stand til å ta om bord landstrøm. Flere og flere rederier har skjønt at det ikke er noen vei utenom.

Mangler verktøyene

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) sier at kommunen i samarbeid med Bergen havn har vist at det er mulig å gjennomføre bystyrets vedtak selv uten lovregulering.

– Men jeg mener det er et stort problem at regjeringen ikke vil gi Bergen de verktøyene vi trenger for å skape en bærekraftig turistnæring. Vi vil derfor kreve at det er vi lokalt som må få bestemme om vi skal innføre cruiseskatt, lovregulere antall skip eller kunne stille miljøkrav til turistbussene.

Publisert: