• VIL LA ALLE ELEVER STREIKE: – Jeg skal gjøre mitt for at elever på videregående skole kan klimastreike uten at de får udokumentert fravær for det, sier Emil Gadolin (Ap). FOTO: Vegar Valde (ARKIVFOTO)

Ap-politiker mener fraværsreglene blir tolket for strengt

Kunnskapsdepartementet nekter å gi gyldig fravær for klimastreiking. – Jeg vil be dem om en forklaring, sier Emil Gadolin (Ap).