• DYR UTSIKT: Bustadene varierer i storleik mellom 80 og 175 kvadratmeter. Dagen dei vart lagt ut for sal vart den største kjøpt for 23 millionar kroner. ILLUSTRAJON: BYBO

Tomta har lege brakk i årevis. No set omstridt nybygg truleg prisrekord.

Etter naboprotestar og avslag startar bygginga i Skansemyrsveien til hausten – fem år etter at bustadutviklaren kjøpte tomta.