• ÅPENT: I overgangen mellom fjellet og betongmuren er det hull. Åpningen er ikke så lett å se utenfra, men sett fra mørket innenfor døren er den åpenbar. FOTO: Rune Sævig

Små dyr har hatt fri tilgang til høyde­bassenget

Mellom berget og betongveggen i høydebassenget er det åpne hull, store nok til både småfugl, mus og rotter.