Vil fjerne alle drosjer med klimautslipp innen fire år

Innen fire år skal alle drosjer i gamle Hordaland være utslippsfrie, krever fylkespolitikerne. Drosjenæringen mener det mangler både bilmodeller og lademuligheter.

Publisert Publisert

Drosjesjåfør Frank Storlid tror det skal gå greit å få alle drosjer utslippsfrie innen 2024. – De fleste må bytte bil hvert tredje år uansett, sier han. Foto: Eirik Brekke

  1. Leserne mener

– Det er fint for miljøet. Jeg kjøper gjerne en elbil, men vet ikke om jeg har råd. Da må forretningen gå bedre enn den har gjort de de siste månedene, sier drosjeeier Tesfai Zerezgi.

Han står på drosjeholdeplassen ved Jernbanestasjonen og venter på kunder. Innen fire år må ha han gjøre en stor investering. Fra 1. april 2024 skal nemlig alle drosjer som kjører på veiene i gamle Hordaland være nullutslippsbiler.

Det er i hvert fall forslaget som Vestland fylkesting skal stemme over i sitt møte 3. mars. Da saken ble behandlet i fylkesutvalget, stemte alle partier unntatt Frp og FNB for forslaget.

El- eller hydrogenbiler

Tidligere har Vestland fylke stilt strenge miljøkrav til busser, ferger og seinest hurtigbåter. Nå er det drosjene sin tur.

Bakgrunnen for den nye forskriften er at Stortinget i 2016 ga fylkene anledning til å stille miljøkrav til drosjeeiere. Fylkeskommunen gir løyve for all drosjevirksomhet.

«Kravet er teknologinøytralt, men med dagens kjøretøyteknologi betyr det at løyvehaverne må bytte til el- eller hydrogenbiler innen 1. april 2024» skriver fylkesrådmann Rune Haugsdal.

I 2019 fantes det ti bilmodeller som kunne brukes til drosje og samtidig hadde nullutslipp – åtte elbiler og to hydrogenbiler. Men fylkesrådmannen tror utvalget vil bli bedre frem til fristen i 2024.

Tesfai Zerezgi vil gjerne kjøpe elbil, men er ikke sikker på om han klarer investeringen hvis det ikke blir mer lønnsomt å være drosjesjåfør i Bergen. Foto: Eirik Brekke

Så mye CO₂ vil det kutte

Administrasjonen har regnet ut at byttet fra dagens drosjer til nullutslippsbiler vil kutte 9300 tonn CO₂. Det er like mye som 1120 nordmenn i gjennomsnitt slipper ut i løpet av et år. I tillegg vil 90 prosent av den lokale forurensningen forsvinne.

Tiltaket vil koste en del å gjennomføre, både for fylket og drosjenæringen. Fylkesrådmannen skriver at det trengs ladeinfrastruktrur i nærheten av drosjeholdeplassene, slik at drosjene kan lade mens de venter på tur.

Det vil koste rundt syv millioner kroner for fylket å sette opp disse ladestasjonene. For drosjenæringen er kostnaden anslått til 13 millioner kroner, men fylkesrådmannen mener at det likevel er lønnsomt for drosjene på sikt, på grunn av lavere drivstoffkostnader.

Bransjen skeptisk

Drosjenæringen har vært skeptisk til et absolutt krav om nullutslippsbiler.

– En elbil som krever mye ladetid er ikke forenelig med vårt behov for kjøretøyutnyttelse omtrent døgnet rundt. Et kjøretøy med begrenset rekkevidde vil heller ikke være noe alternativ hvis en kunde bestiller tur fra Bergen til Voss, sa Jan Valeur, administrerende direktør i Bergen Taxi til BT i 2017.

I sine uttalelser til fylkeskommunen er det også en del skepsis fra drosjenæringen.

NHO: Bør settes på vent

Bergen Taxi viser til utilfredsstillende bilteknologi, praktiske utfordringer med infrastruktur og kostnader. Selskapet er uenig i at det er så mange som ti mulige bilmodeller som er aktuelle, og mener flere av modellene er for små eller uegnet for drosje.

Selskapet frykter også at kostnader med å installere infrastruktur for hjemmelading vil bli for store for mange drosjeeiere.

Også NHO Transport mener forslaget bør settes på vent, da det er mange
usikkerheter rundt det. Norges Taxiforbund er positiv, men etterlyser bedre støtteordninger. Taxi 1 har derimot levert et i hovedsak positivt høringssvar på forslaget.

Slike ladestasjoner skal det settes opp flere av, lover fylkeskommunen. Syv millioner kroner settes av til det. Foto: Eirik Brekke

– Trenger god plass

Drosjesjåførene BT snakker med, er også stort sett positive.

– Jeg tror dette kommer av seg selv, uten av fylket trenger å sette krav. Det er nye bilmodeller på gang som passer bedre til drosjebruk, sier Frank Storlid.

Bergen Taxisjåføren står ved Bergen Storsenter. Han sier det stort sett er dieselbiler som brukes til drosjer i dag, men at selskapet har et internt mål om å gå over til kun nullutslipp.

– Husk at vi bør ha stort bagasjerom. Vi skal plukke opp familier fra sydentur på Flesland og liknende. Da må vi ha nok plass, sier han.

Taxi1-sjåfør Tesfai Zerezgi mener det er avgjørende at det blir nok ladestasjoner på holdeplassene.

– Det har blitt satt opp en del på Flesland og noen på Bystasjonen. Det er bra, men vi trenger mange flere hvis alle skal kjøre elbil. Og på mange holdeplasser er det for trangt i dag, sier han.

Publisert