Gå i soldatenes fotspor: Stoltzens «lillebror» er rustet opp

Se video fra turen som ender med panoramautsikt over Bergen by.

Fra Fjellveien går det flere turer opp på Byfjellene: Stoltzekleiven, Skredderdalen, Fløysvingene, og så videre.

Nå kan en ny tursti føye seg inn i rekken.

Lenge har Permisjonsstien ligget som en skjult perle, med tidvis dårlig fremkomst.

Siden april har den vært helt stengt på grunn av opprustningsarbeid – men nå er stien åpen og klar for bruk.

BELØNNING: Bare 15 minutter etter at du slår inn på stien, kan du nyte denne spektakulære utsikten fra Sandviksbatteriet. Bjørn Erik Larsen

LEK MED UTSIKT: Bildet er udatert og hentet fra Bergens Tidendes bildearkiv, fra toppen av «batteriet». Knut Strand (ARKIV)

Gammel soldatsti

– Vi er utrolig fornøyde, både med resultatet i seg selv og tilbakemeldingene fra publikum, sier Øystein Simonsen, skogmester i Bergen skog- og træplantningsselskap.

Permisjonsstien fikk navnet sitt da soldater som var stasjonert på Sandviksbatteriet brukte den ned til sentrum da de hadde permisjon. Nå håper Simonsen at flere vil benytte seg av den.

– Stien er tilrettelagt for flere enn tidligere, sier skogmesteren.

Det innebærer både barnefamilier, godt voksne og mosjonister på vei ned fra Stoltzen.

Les også

Slik ble «Stoltze-Stian» (22) kongen av motbakkeløp

TESTER NY STI: Odd Johan Erga (til v.) og Eskil Bye er sjømenn som har permisjon. De tester stien for første gang, etter å ha gått opp Soltzekleiven. Bjørn Erik Larsen

TRAPPER: Stien har omtrent 220 trappetrinn. Bjørn Erik Larsen

Sherpaer har ryddet stien

Etter initiativ fra Bergen skog- og træplantningsselskap, har sherpaer jobbet med å utbedre Permisjonsstien. Prosjektet er fullfinansiert av Sparebanken Vest.

Store steiner er fjernet fra stien, og den rasfarlige steinuren på toppen er erstattet med trappetrinn.

Les også

Den historiske stien har ligget gjemt i årevis. Nå blir den rustet opp av sherpaer fra Nepal.

UTBEDRET: Permisjonsstien opp til Sandviksbatteriet er utbedret med trapper, og skal fungere som en avlastningssti blant annet for turer i Stoltzekleiven. Bjørn Erik Larsen

Herfra går stien først opp til Sandviksbatteriet, deretter opp langs eggen på Sandviksfjellet. Turen videre mot Sandvikspilen er spektakulær – med nydelig utsikt over Bergen by.

– Stien vil bringe folk ut i naturen, noe som også er vår visjon, sier skogmesteren.

Skulle du likevel ønske å slite deg opp Stoltzens melkesyre, kan permisjonsstien være et utmerket veivalg ned igjen.