Søreide får to nye prester

Hans Jørgen Morvik er ansatt som ny sokneprest i Søreide menighet i Bergen.