- Egenrådige styrer

Manglende samkjøring mellom stiftelser og menigheter er et kjent problem i Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet.